U bent hier: Home

Stichting Preventie ExpertiseCentrum

SPEC is een organisatie die:
  • Beroepscompetentieprofielen (BCP) opstelt en beheert ten behoeve van opleidingen, examens en EVP-verklaringen op het gebied van brandveiligheid en criminaliteitspreventie;
  • De kwaliteit vaststelt van afsluitende examens voor de technische competenties van haar beroepscompetentieprofielen en het faciliteren van een centrale toetsings- en examencommissie;
  • Een register houdt waarin iedereen die een diploma of certificaat heeft behaald voor een van de door SPEC gekwalificeerd examen en als vakbekwaam beoordeeld is, wordt geregistreerd.
  • Toezicht houdt op de correcte uitvoering van deze examens
De structuur wordt verder toegelicht in ' Over SPEC '.

 

Wat is EVP

Het ErVaringsProfiel (EVP) is een methode om competenties zichtbaar te maken en te erkennen. Het EVP stelt vast aan welk vergelijkbaar beroepscompetentieprofiel de aanvrager voldoet. Aanvragers die geen of al langer geleden hun opleiding hebben afgrond, kunnen op deze wijze laten vaststellen of zij voldoen aan de eisen die er in hun beroepsgroep worden gesteld en in hoeverre zij als 'vakvolwassene' hun functie uitoefenen.

 

Exameninstituten

SPEC heeft overeenkomsten met exameninstituten, zodat u zeker weet dat uw certificaat of diploma voldoet aan de geldende beroepseisen.

Beroepscompetentieprofielen

Een Beroepscompetentieprofiel (BCP) is een leidraad voor opleidingen, toetsing en examens, en ter verkrijging van EVP-verklaringen . Ook vormen zij een leidraad voor het onderhouden van de competenties tijdens de loopbaan.

Alle beroepscompetentieprofielen die door SPEC worden ontwikkeld en beheerd, hebben de dezelfde opbouw en bestaan uit 3 documenten die met elkaar in verband staan.

1. Functieprofiel

2. Competenties

3. Matrix

 

SPEC-register

Bij inspectie en certificering van werkzaamheden verricht ten behoeve van de criminaliteits- en brandpreventie, kan naar het SPEC-register verwezen worden. De vakbekwaamheid en professionaliteit van de beroepsbeoefenaar die de werkzaamheden heeft uitgevoerd wordt op deze wijze immers geborgd.

 

Permanente Educatie

De werkgever en werknemer zijn er beiden verantwoordelijk voor dat de werknemer zijn technische bekwaamheid onderhoudt. Het in onderwijskringen gehanteerde motto 'een leven lang leren' geeft de essentie aan van wat hiervan de gevolgen zijn.

 Ik heb een vraag voor SPEC

Stuur een e-mail. >> klik hier

 

 

Document acties